Ska vi ses

Ska vi ses ?

Mer seriösa frågor:


Någon i hemmet får inte nattro,

och ni undrar varför.


Du har hört talas om jord-

strålningens effekter på

hälsan, och vill få info om

vad det handlar om


Du har en åkomma som inte

vill ge med sig och har hört

talas om Currykryss.


Eller du kanske har haft någon

nära som inte borde ha gått bort

enligt dig, och du söker efter

förklaringen.


Ska vi ses ?

Nyttig/rolig kunskap:


Har du hör talas om currylinjer

Och vill kolla upp ditt hem?

Framförallt sängarnas placering


Är du personligen nyfiken och vill behärska tekniken?


Du och dina vänner är kanske

nyfikna på ämnet och

vill ha en kurs ihop och ett gemensamt intresse?Vilka områden jag tänker på i första hand,

de viktiga:


HÄLSOKOLL – när någon i hemmet är för mycket oförståeligt sjuk, eller förväntas återhämta sig, men inte gör det.


FRISK-KOLL – när ni vill försäkra er om att ingen i hemmet sover i en tärande jordstrålning, eller tillbringar mycket av sin vakna tid på just en sådan punkt.


BYGG HUSET RÄTT-KOLL – när ni vill eliminera det mesta av jordstrålningen i huset från början, vilket gör miljön och möbleringen så mycket enklare. Detta kan enkelt kombineras med att finna vattenådror, om så önskas.HOTELL och ARBETSPLATSER – hotellgäster som inte sover bra är ingen bra reklam. Om en person arbetar mycket på en plats och platsen inte är god, presterar han sämre och framförallt mår sämre.


Och naturligtvis:


DU som vill veta mer… DU som vill kunna själv.

Det är som allra roligast att inviga fler i kunskapen, och mer än hälften av oss har lätt för att lära ämnet.


Kanske är ni några stycken som vill lära er, så att vi kan ordna en halvdag med kunskap och test av olika slag.
Det finns många exempel beskrivna i böcker

om människor med allvarliga sjukdomar, ofta

cancer, som inte tillfrisknar. Vid undersökning

visar det sig att deras sängar stod i currykors

eller helt i en linje.


Barn verkar mer känsliga för kraftfält och ofta

kan sängvätning, mardrömmar och i övrigt dålig

sömn försvinna om barnets säng flyttas en bit.


Jag vill hänvisa till min litteraturlista för fakta

i dessa frågor, mina egna erfarenheter har jag

ännu inte dokumenterat, utan kommer att börja

med det nu i.o.m. att jag sätter igång på allvar

med currylinjer.alexandra@culinje.com