Historia o källorVarför heter det Currylinjer ?


Efter att kraftlinjerna hade blivit bortglömda i över 200 , återupptäcktes de av Manfred Curry, en schweisisk läkare,

som på 1950-talet la märke till att patienter på sjukhuset där han arbetade tillfrisknade väldigt olika.

Han såg ett mönster i att patienter som låg i vissa sängar tillfrisknade betydligt sämre än de i sängarna bredvid, och började undersöka varför.

Han fann då kraftfält genom sängarna där patienter låg som behövde extra lång sjukhusvistelse, eller som inte tillfrisknade alls.


Hartmann-linjerna har ungefär samma historia: En tysk läkare vid namn Ernst Hartmann gjorde liknande upptäckter gällande andra kraftfält, även detta på 1950-talet.


Hartmann-linjer går i en annan riktning än Currylinjer, är smalare och inte så kraftfulla, men om korsen från båda systemen sammanfaller blir det ett väldigt kraftfullt kors. Många kyrkor är byggda så att koret står i ett dubbelkors.

Alla bilder är tagna i mitt lilla paradis.


Alla skulpturer av djur är skapade av

Thomas Nilsson, Uddevalla


Vill du ha kontakt med honom så

skriv till curry@culinje.com

Currylinjer,

  vattenådror och

andra linjer

har olika

frekvens,

vilket faktiskt

till viss del

gör dem

mätbara

Några böcker jag har haft glädje av, och det finns många fler:


Thord NeumüllerJordstrålning, vår hälsa och vår kultur

Thord NeumüllerPå resa med pekare


Dan MattssonHälsa och forntida vetande


Erik WelamsonCurrylinjer berör oss alla, del I

Erik WelamsonCurrylinjer berör oss alla, del II


De sista två är nyskrivna och framförallt del två sprider verkligen glädjen med att själv undersöka hur saker ligger till.