Hur bor vi

Husen förr och nu


Currylinjer spelade högsta roll förr när man skulle bygga ett hus. Eftersom linjerna här i norden har ett avstånd mellan sig på ca 4 m användes det som måttstock vid byggnation. Husets ytterväggar placerades i currylinjer så att en yta på 4 x 4 m var helt fri från currylinjer och currykryss. Om huset byggdes 4 x 8 m blev det en linje i huset, som kanske placerades i en mellanvägg o.s.v. Det viktiga var att tärande fält eliminerades så mycket som möjligt.

Men runt 1700 slutade vi tänka så, troligen för att så mycket annat i världsutvecklingen blev viktigare.


Currylinjer går diagonalt mot norr och söder, alltså NV – SO och NO – SV, vilket har lett till att vi idag gärna bygger så vi får diagonala linjer i husen och därför flera currykryss inomhus. För vi vill ju gärna att huset vetter mot söder, där solen är som starkast.

Men det är blandat: mitt eget hus ligger i rätt väderstreck, fast med linjerna mitt i huset. Vissa hus jag har varit i från början av 1900-talet är byggda helt rätt.

Till min glädje märker jag ett ökat intresse av ”jordstrålning” och kan bara hoppas att arkitekter och byggherrar också börjar kika på detta.KINA – en snabbt växande marknad för oss här i norden.

Hur kan deras tankar om boende påverka oss?


Vi har anpassat oss efter jordstrålning när vi har byggt våra hus i alla tider, så långt bakåt vi kan se.

Men ca 1700 ser vi idag att vi till stor del slutade nyttja våra gamla kunskaper. Det är säkert naturligt med tanke på den världsutveckling som började i allt snabbare takt bl.a. här i Europa.


Däremot bygger Kina fortfarande sina hus med ytterväggarna i Currylinjer, så att boendeytan är så fri som möjligt. De är också väldigt noga med att framförallt kvinnorna ska ha sina sängar helt fria från linjer.

De har inte glömt.

Feng-shui kan vara en förklaring, eftersom det också handlar om naturens krafter som säkerligen införlivar jordstrålning.


Det finns åtskilliga exempel på fastigheter i västvärlden sålda till kineser, som har stått ”fel” och därför rivits. Istället har det byggts upp andra på ”rätt” ställe, bara lite förändrat.


Enligt ett kinesiskt uppslagsverk är anledningen till att man tar hänsyn till jordstrålningen:

För att ge hälsa, lycka och rikedom åt människorna som bor på platsen.


Kan vi ta lärdom av dem?alexandra@culinje.com