om + kontakt

Ring

070-313 80 80

E-post                                               Besök och snigelpost

alexandra@culinje.com                  Fritslavägen 52 B       

maila@overskottet.com                  511 57 Kinna

Namnet Cu linje kan förefalla underligt

men det står för:


Cullberg som i mitt namn

Curry som i currylinjer

Cu för koppar som i intresset för VVS

Vi sysslar med

Problemlösning inom

teknik ,design, miljö,  personlig hälsa

och kan inte sluta lägga näsan i blöt :)